Přírodní suroviny? | Ekologické barvy | Přírodní nátěry

Přírodní suroviny?

Toto je něco, s čím se konvenční výrobci moc nechlubí. A my bychom se měli ptát proč. Zpravidla se uvádí „nejkvalitnější suroviny“. Co to ale je, taková nejkvalitnější alkydová pryskyřice?
O vodou ředitelných akrylátových barvách se moc rozepisovat nemusíme – jako ředidlo voda, nepochybně přírodní produkt. Schnutí odpařováním vody – pro člověka naprosto neškodné. To co po vyschnutí zůstane je ovšem opět jen ropný derivát, pocházející z rafinerie. Největším nebezpečím vodou ředitelných barev je dle našeho názoru právě ten fakt, že jsou vodou ředitelné. Vzniká tak iluze snadné odbouratelnosti v prostředí a lidé bezstarostně vymývají zbytky do odpadu. Součástí i vodou ředitelných barev je velké množství chemikálií, jako například N-Methylpyrrolidon (NMP), o kterých se zatím vůbec neví, jaký mohou mít dlouhodobý dopad.

Jedinou opravdu ekologickou alternativou jsou nátěry vyrobené z přírodních surovin, a to z takových, které se běžně vyskytují a člověk s nimi může přijít kdekoli do styku. Jen toto může být považováno za přírodní nátěr.

Dalším důležitým aspektem jsou elektrochemické vlastnosti přírodních nátěrů. Člověk je přizpůsoben životu v prostrředí, kde jsou záporné ionty. Jen v takovém prostředí se cítíme komfortně. Syntetické materiály se chovají opačně, v prostorech je nízká koncentrace záporných iontů a v nově budovaných objektech přispívají k tzv. syndromu nemocných budov (Sick building syndrome) - spolu s dlouhodobě se uvolňujícími syntetickými výpary ze stavební chemie a vybavení interérů.