Hliněné omítky | Ekologické barvy | Přírodní nátěry

Hlína - funkční materiál pro vytvoření příjemného a zdravého domova

Hliněné materiály jsou svými vlastnostmi, jako je přirozená regulace vlhkosti v objektu, zabránění přestupu par do konstrukcí, akumulační vlastnosti a pocit tepelné pohody, velice vhodné do našich domovů. Zejména vliv hliněných zdí a omítek v interiéru na pocit tepelné pohody člověka v místnosti je zajímavou vlastností - lidské tělo vyzařuje teplo do chladnějšího okolí a použití "tvrdých" a studených omítek (vápno, cement) může vést k nadměrným ztrátám lidského tepla a s tím spojeným pocitem chladu, zvýšeným napětím svalů a případnými revmatickými obtížemi. Těmto obtížím zabrání použití hliněných omítek v místnosti, které jsou "měkké" a mají nižší vodivost a vyšší povrchovou teplotu a při stejné teplotě vzduchu v interiéru navozují pocit tepelné pohody.

Když si uvědomíme, že rozdíl mezi teplotou vzduchu v místnosti o jeden stupeň Celsia nás při konečných teplotách v nákladech na vytápění stojí kolem 8% ceny, tak je to vážné téma jak ekologické, tak i ekonomické.

Pozorován je také příznivý vliv na osoby trpící astmatem. V západní Evropě bylo vybudováno z nepálené hlíny několik školních zařízení a u dětí pravidelně navštěvujících tyto prostory došlo k výraznému zlepšení astmatických projevů.

Zajistíme dodávku a aplikaci hliněných omítek a vyzdívek do Vašich domovů i komerčních prostor.

Více informací na www.hlinenydum.cz